Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang
Jl. Tapak Tugurejo Semarang Kode Pos 50151, Telp. 024-8664742, Fax. 024-8664743

daftar kawasan lindung


Kategori , pada 16 Juni 2014
ditulis oleh Administrator

Daftar Kawasan Lindung

  1. Kawasan hutan lindung;

  2. Kawasan bergambut; dan

  3. Kawasan resapan air.

  4. Sempadan pantai;

  5. Sempadan sungai;

  6. Kawasan sekitar danau atau waduk;

  7. Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;

  8. Cagar alam dan cagar alam laut;

  9. Kawasan pantai berhutan bakau;

10. Taman nasional dan taman nasional laut;

11. Taman hutan raya;

12. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut;

13. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

14. Kawasan cagar alam geologi ;

15. Kawasan imbuhan air tanah;

16. Sempadan mata air;

17. Kawasan perlindungan plasma nutfah;

18. Kawasan pengungsian satwa;

19. Terumbu karang; dan

20. Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 20 adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.